Tag: มะระจีนมีประโยชน์

บทความเพื่อสุขภาพที่ดี

มะระจีนถึงจะขมแต่ประโยชน์เยอะ

มะระจีน เป็นพืชเถาเลื้อย มีถิ่นกำเนิดในเขตร้อนและอบอุ่นพบได้ส่วนใหญ่ที่ภูมิภาคเชีย ที่มาขิงพืชรสขมชนิดนี้ เชื่อว่าเป็นพืชที่มีถิ่นกำเนิดในอินเดีย จีน และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มะระจีนเป็นพืชที่นิยมปลูกกันมากในประเทศไทย และเป็นหนึ่งในผักพื้นบ้านที่สำคัญของไทย